ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  ΣΕ 1900 ΠΑΙΔΙΑ KAI ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου* Τορναρίτης Μιχάλης , Σάββα Σάββας , Καφάτος Αντώνης

Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ίδρυμα « Υγεία του Παιδιού» Κύπρος  και

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής ,Προληπτική Ιατρική και Διατροφή, Κρήτη.

Σκοπός –Υλικό: Η έρευνα  χρησιμοποίησε  τα  ερωτηματολόγια (Eating Attitude  Test)  EAT-26, και Eating Disorders Inventory) EDI-2 του Dr Garner για  να διερευνήσει  την ύπαρξη πιθανόν παραγόντων κινδύνου για Νευρογενή Ανορεξία NΑ και Νευρογενή Βουλιμία NΒ σε  1900

παιδιά  10-19 χρονών  σε σχολεία της  ελεύθερης Κύπρου.

Μέθοδος: Τα παιδιά συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια  μέσα στην τάξη και μετά καθηγητής φυσικής αγωγής  μετρούσετο βάρος και το ύψος σώματος. Υπολογιζόταν ο ΔΜΣ ( kg/m2).

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα στις σημαντικότερες υποκατηγορίες του ερωτηματολόγιου

EDI -2 (64) που έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη από το φυσιολογικό είναι:

                   ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     Κορίτσια      Αγόρια              

§         Drive for thinness        42%             18% *   ( τάση προς αδυνάτισμα)

§         Bulimia                        17,7%          16,5%   ( τάση προς βουλιμία)

§         Body Dissatisfaction    41%            18% *    ( δυσαρέσκεια προς το σώμα τους)

§         Ineffectiveness             40,4%          35,5%    ( αναποτελεσματικότητα)

§         Perfectionism               62,4%          68%       (τελειομανή συμπεριφορά)

§         Interpersonal distrust   44,6%          48%       ( Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις)

§         Maturity fears               79,8%          84%       (Φόβοι  ωρίμανσης)

§          * p <0,001μεταξύ αγοριών και κοριτσιών

 Η ολική  βαθμολογία στο ΕΑΤ-26 (ΕΑΤ: ≤10=Φυσιολογικό, ΕΑΤ:11-19= Οριακά αυξημένο ΕΑΤ¨≥20=Παθολογικό)

       είναι :                  ΕΑΤ≤10           ΕΑΤ11- 19     ΕΑΤ≥20

Ø       Κορίτσια :    39,6  % *       33,8% *        26,6%*

Ø       Αγόρια  :       61,6%            25,4%           13%

* p <0,001 μεταξύ αγοριών και κοριτσιών

Συμπεράσματα : H μελέτη αυτή κατέγραψε υψηλή συχνότητα παιδιών και εφήβων με διαταραχές διατροφική συμπεριφοράς . Οι διαταραχές είναι πιο συχνές στα κορίτσια. Κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση μέτρων έγκαιρης ανίχνευσης των παιδιών υψηλού κινδύνου.