ΤΙΤΛΟΣ: Επίπεδα Λεπτίνης ορού σε παιδιά και εφήβους στην Κύπρο. Συσχέτιση με φύλο, στάδιο εφηβείας και παχυσαρκία.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σάββας Χρ. Σάββας MD, Μαρία Ιεροδιακόνου-Ιωαννίδου, Μιχάλης Τορναρίτης Ph.D, Μαρίνα Επιφανίου-Σάββα MD Χρήστος Γεωργίου, Ανδρούλα Ελευθερίου, Νίκος Σκορδής MD.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η πολυπεπτιδική ορμόνη λεπτίνη, προϊόν του λιπώδους ιστού, έχει συσχετισθεί με την παχυσαρκία, τους δείκτες του σωματικού λίπους, τα στάδια της εφηβείας, καθώς επίσης και με διάφορες παθολογικές καταστάσεις τόσο στον άνθρωπο όσο και στα πειραματόζωα. Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων λεπτίνης σε ελληνικής καταγωγής εφηβικό πληθυσμό και η συσχέτιση τους με το φύλο, την παχυσαρκία και το στάδιο εφηβείας. Υλικό-μέθοδοι. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 343 παιδιά (164 αγόρια, 179 κορίτσια) ηλικίας 10 έως 18 ετών. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα λεπτίνης του ορού με ELISA και διερευνήθηκε η συσχέτιση της με το φύλο, το στάδιο εφηβείας, το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και την παχυσαρκία. Αποτελέσματα. Τα κορίτσια είχαν υπερδιπλάσια μέση τιμή λεπτίνης σε σχέση με τα αγόρια (7,1 ng/ml, έναντι 3,1 ng/ml, p<0,0001). Στα κορίτσια παρατηρείται σταθερή αύξηση της λεπτίνης ανάλογα με το στάδιο εφηβείας κατά Tanner, ενώ στα αγόρια παρατηρήθηκε αύξηση μέχρι το στάδιο 3, για να ακολουθήσει μετά μείωση της. Η λεπτίνη συσχετίζεται πολύ καλά και στα δύο φύλα, τόσο με το ΔΜΣ (αγόρια r=0,704, κορίτσια r=0,741), το z-score για το βάρος σώματος (αγόρια r=0,676, κορίτσια r=0,603) και την περιφέρεια μέσης (ΠΜ) (αγόρια r=0,709, κορίτσια r=0,765), με τιμή p<0,0001 για όλες τις συσχετίσεις. Τα υπέρβαρα αγόρια έχουν υπερτριπλάσια μέση τιμή λεπτίνης και τα κορίτσια υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με τα μη-υπέρβαρα παιδιά, ενώ τα υπέρβαρα παιδιά έχουν πιθανότητα 14,5 φορές μεγαλύτερη για να έχουν τιμή λεπτίνης μεγαλύτερη της 75ης εκατοστιάιας θέσης σε σχέση με τα μη-υπέρβαρα παιδιά, μετά από διόρθωση για το στάδιο εφηβείας και την ηλικία. Πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε μια ισχυρή επίδραση του ΔΜΣ και της ΠΜ στα επίπεδα λεπτίνης και στα δύο φύλα, ενώ έδειξε επίσης μια σημαντική επίδραση του σταδίου εφηβείας και του τόπου καταγωγής στα αγόρια. Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενδεικτικά για την θετική συσχέτιση της λεπτίνης με δείκτες παχυσαρκίας, ενώ τεκμηριώνεται και στον εφηβικό πληθυσμό ελληνικής καταγωγής, η παρουσία μεγαλύτερων επιπέδων λεπτίνης στα κορίτσια. Στα κορίτσια υπάρχει μια σταδιακή αύξηση της λεπτίνης όσο προχωρεί η εφηβεία, ενώ στα αγόρια παρατηρείται μια παροδική αύξηση της λεπτίνης στα πρώτα στάδια της εφηβείας.

 

ΠΗΓΗ: Παιδιατρική 2000; 63: 213-219.