ΤΙΤΛΟΣ: Επίπεδα Λιπιδίων και Λιποπρωτεϊνών σε εφήβους στην Κύπρο. Σύγκριση με Ελληνικά δεδομένα.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σάββας Χρ Σάββα MD, Μιχάλης Τορναρίτης PhD, Μαρίνα Επιφανίου-Σάββα MD, Γιάννης Κουρίδης MD, Χάρης Χατζηγεωργίου MD, Μαρία Σιαμούνκη MD.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η διαδικασία της αθηροσκλήρωσης αρχίζει από την παιδική ηλικία και η υπερχοληστερολαιμία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για την εξέλιξη της. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών σε εφήβους στην Κύπρο, η σύγκριση τους με αντίστοιχες τιμές του ευρύτερου Ελληνικού χώρου και η διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας, του φύλου, του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και του οικογενειακού ιστορικού υπερχοληστερολαιμίας και πρώϊμου αγγειακού επεισοδίου στα λιπίδια. Υλικό-Μέθοδοι. Το υλικό της μελέτης απετέλεσαν 758 έφηβοι ηλικίας 10-17 ετών. Σε κάθε παιδί υπολογίστηκε ο ΔΜΣ (kg/m2) και σε δείγμα ορού μετά 12ωρη νηστεία η ολική, HDL- και LDL- χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Αποτελέσματα. Παρουσιάζονται τα λιπίδια και οι λιποπρωτεϊνες των εφήβων ανά ηλικία και φύλο. Παρατηρήθηκε μια σταδιακή πτώση των λιπιδίων μέχρι την ηλικία των 14 περίπου ετών και ακολουθεί μια σταδιακή αύξηση. Τα λιπίδια αίματος είναι σε πιο ψηλά επίπεδα σε σχέση με τη μεγαλύτερη Ελληνική μελέτη. Πολυπαραγοντική ανάλυση δεν έδειξε καμιά επίδραση του πρώϊμου οικογενειακού αγγειακού επεισοδίου στα λιπίδια αίματος των εφήβων. Συμπεράσματα. Τα επίπεδα λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών σε έφηβους στην Κύπρο είναι σε αυξημένα επίπεδα σε σχέση με τον ευρύτερο Ελληνικό χώρο. Κρίνεται σκόπιμο όπως επαναπροσδιοριστούν οι ενδείξεις για επιλεκτικό έλεγχο για υπερλιπιδαιμία στην παιδική ηλικία.

Λέξεις Κλειδιά: Λιπίδια, λιποπρωτεϊνες, έφηβοι, Κύπρος.

 

ΠΗΓΗ: [Παιδιατρ Β Ελλ 2000; 12: 195-204]