ΤΙΤΛΟΣ: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ -ΕΦΗΒΟΥΣ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Χατζηγεωργίου Χαράλαμπος*, Χ" Ιωάννου Μιχάλης , Τορναρίτης Μιχάλης , Κων/νου Εύη, Σάββας Σάββα , Κουρίδης Γιάννης , Σιαμούνκη Μαρία.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Εισαγωγή: Η ευεργετική επίδραση της  άθλησης  στην πρόληψη των  χρόνιων νοσημάτων φθοράς είναι γνωστή.

Σκοπός -υλικό -μέθοδος : H μελέτη  της επίδρασης της αερόβιας άθλησης σε παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο της καρδιάς (ΣΝΚ) μελετήθηκε σε δύο ομάδες  ποδηλατών. Μία ομάδα A(27 ποδηλάτες) που ασχολείται με την ποδηλασία εδώ και δύο χρόνια και μία ομάδα Β(54 νεαρούς ποδηλάτες ) με πρόσφατη έναρξη της ποδηλασίας ,λιγότερο από δύο μήνες .Μελετήθηκαν  η Δερματική πτυχή του Τρικέφαλου μυός (ΔΠΤ) καθώς και το επίπεδο λιπιδίων του αίματος (TC,LDL-C,HDL-C, τα Τριγλυκερίδια αίματος και οι σχέσεις TC/HDL-C και LDL-C/HDL-C . 

 Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα : 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Ομάδα  Α

27ποδηλ

Α=22

Ομάδα Β

54ποδηλ

Α=42

Παράμετρ

 

12-16χρον

 

Κ=5

9-12χρον

 

Κ=12

 

ΜΤ (ΣΑ)

 

ΜΤ/ΣΑ

 

P

TC

mg%

160,3(30,4)

 

171.4(3,7)

 

0,104

LDL-C

mg%

86,3(25,6)

 

98,9(25,1)

 

0,0382*

HDL-C

mg%

62,3(13,1)

 

59,7(13)

 

0,406

TRIGLYG

mg%

59(18,9)

 

63,5(23,7)

 

0,3992

TC/HDL-C

 

2,66(0,50

 

3,03(0,76)

 

0,0226*

LDL/HDL

 

1,43(0.48)

 

1,77(0,64)

 

0,017*

ΔΠΤ

mm

7,4(2,260

 

17,1(6,7)

 

<0,0001*

*στατιστικά σημαντικές   σχέσεις

 

Συμπεράσματα: Είναι εμφανή τα θετικά αποτελέσματα στα επίπεδα λιπιδίων αίματος (χαμηλότερες τιμές  LDL-C* και TC και υψηλότερα επίπεδα HDL-C στους ποδηλάτες με τακτική άθληση από διετίας σε σχέση με τους νέους ποδηλάτες. Eπίσης οι παλαιοί αθλητές έχουν χαμηλότερες τιμές στις σχέσεις LDL-C/HDL-C* και TC/HDL-C*. Όσον αφορά την ΔΠΤ, αυτή ήταν  χαμηλότερη σε σχέση με την ηλικία και το φύλο στους παλαιούς συγκριτικά με τους νέους ποδηλάτες.  Αυτό θα έχει θετικά αποτελέσματα στην πρόληψη της ΣΝΚ στην ενήλικο ζωή.

ΠΗΓΗ: [Πρακτικά 39ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, Κρήτη 2001, 100.]