ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 6 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.  

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σάββας Σάββας1, *, Κουρίδης Γιάννης1, Τορναρίτης Μιχάλης1, Επιφανίου-Σάββα Μαρίνα1, Ταφούνα Παναγιώτα1, Καφάτος Αντώνης2. 

1Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία του Παιδιού-Κύπρος, 2Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Η παρουσίαση ομαλοποιημένων εκατοστιαίων θέσεων (ΕΘ) για το βάρος (ΒΣ) και ύψος σώματος (ΥΣ), την περίμετρο μέσης (ΠΜ) και το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) παιδιών από την Κύπρο και η σύγκριση της 85ης και 95ης ΕΘ για το ΔΜΣ με άλλες χώρες.

Σχεδιασμός Μελέτης: Μελέτη τομής (cross-sectional study).

Υλικό: Αντιπροσωπευτικό δείγμα 2472 παιδιών και εφήβων 6-17 ετών από την Κύπρο (49,1% αγόρια) που αξιολογήθηκαν κατά την σχολική χρονιά 1999-2000.

Μέθοδοι: Μετρήθηκαν το ΒΣ, ΥΣ και η ΠΜ σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους. Υπολογίστηκε ο ΔΜΣ από το πηλίκο ΒΣ/ΥΣ2 (kg/m2). Υπολογίστηκαν οι ακατέργαστες εκατοστιαίες θέσεις οι οποίες εξομαλύνθηκαν με τη χρήση πολυονυμικών μοντέλων. Λόγω του ενδιαφέροντος των ανώτερων ορίων του ΔΜΣ για την ταξινόμηση της παχυσαρκίας έγινε σύγκριση της 85ης και 95ης ΕΘ του ΔΜΣ των παιδιών του δείγματος της μελέτης με αντίστοιχες θέσεις από τις ΗΠΑ (αναπτυγμένα κράτη) και το Ιράν (αναπτυσσόμενα κράτη).

Αποτελέσματα: Παρουσιάζονται οι ακατέργαστες ΕΘ για το ΒΣ, ΥΣ, ΠΜ και ΔΜΣ σε σχέση με το φύλο σε πίνακες και οι ομαλοποιημένες ΕΘ σε διαγράμματα. Η 85η και 95η ΕΘ του ΔΜΣ στα αγόρια είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση τόσο με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ. Στα κορίτσια ισχύει η ίδια παρατήρηση μέχρι την ηλικία των 12 ετών, ενώ μετά τα 12 τα κορίτσια από τις ΗΠΑ έχουν υψηλότερες τιμές, ενώ σε σχέση με τα κορίτσια από το Ιράν παρατηρείται μια εξίσωση από την ηλικία των 16 ετών.

Συμπεράσματα: Παρουσιάζονται για πρώτη φορά εκατοστιαίες θέσεις για το ΒΣ, ΥΣ, ΠΜ και το ΔΜΣ σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών από την Κύπρο. Προβληματισμός προκύπτει από το γεγονός ότι τα ανώτερα όρια (85η και 95η ΕΘ) του ΔΜΣ είναι σε υψηλότερα επίπεδα στα Κυπριόπουλα σε σχέση με συνομήλικα τους παιδιά τόσο από αναπτυσσόμενες όσο και από αναπτυγμένες χώρες.

ΠΗΓΗ: [Πρακτικά 39ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, Κρήτη 2001; 161.]